PipeIT skapar kontroll över IT-kostnader

Report this content

PipeIT skapar kontroll över IT-kostnader Linköping den 7 november 2002, CSC har bundit ihop ett företag på ca 40 orter med ca 50 kontor genom PipeIT - ett paket med IT-tjänster där du hyr det du behöver. Fördelarna för Sandå har varit många t ex att företaget nu har fått kontroll över sina IT-kostnader, att all information finns samlad på ett ställe och att allt som rör drift av nätverk sköts från ett ställe. - Tidigare hade vi inget eget nät, vi var tvungna att göra installationer på respektive dator och det fanns olika versioner på datorerna och orterna. Ett arbete som skapade problem och som kostade både tid och resurser, säger Niklas Grönholm, IT-ansvarig för Sandåkoncernen. CSC sköter idag hela IT-driften av nätverk på företaget och bistår med utveckling av de applikationer som Sandå har. Arbetet omfattar bland annat: office-miljö, internet/mail, back-up, säkerhet ur olika aspekter t ex virus, övriga affärskritiska applikationer t ex lönesystem, ekonomisystem och kalkyleringsprogram samt möjlighet till distansarbete via internet. Sandå har förbindelse in till CSCs datorhall i Linköping där allt finns samlat på ett ställe och där allt sköts centralt via en serverpark. Genom att gå in i en Citrixmiljö har Sandå fått kontroll över hårdvara och program i företaget. - Den här typen av lösning passa väldigt bra för företag som finns representerade på många olika platser i landet. Fördelarna för Sandå har framför allt varit att de får kontroll över sina IT-kostnader, de slipper sköta IT-systemen själva och kan istället koncentrera sig på kärnverksamheten, säger Ola Samuelsson, Service Delivery Manager, CSC. - Vinsterna med samarbetet är många. Något jag skulle vilja lyfta fram är dialogen med CSC. Den är enkel, effektiv och smidigt. Nu när vi har säkerställt en väl fungerande drift av vårt nät och våra applikationer kan vi koncentrera oss på att utbilda personalen internt att få ut så mycket som möjligt av systemen, tillägger Niklas Grönholm. Om CSC CSC, Computer Sciences Corporation, grundades 1959 i USA och är ett av världens ledande IT-företag med mer än 65 000 anställda fördelat på 800 kontor runt om i världen. CSC hjälper företag, organisationer och myndigheter att med hjälp av IT utveckla och effektivisera sina verksamheter. CSC Sverige AB, med huvudkontor i Stockholm, etablerades 1994 och har idag cirka 400 medarbetare på sex orter. CSCs konsulter besitter expertkompetens inom strategisk konsultation, systemutveckling, systemintegration, informationssäkerhet, driftstjänster och outsourcing. CSC Sveriges kunder finns främst inom branscherna bank och försäkring, telekom, tillverkande industri, försvarsindustri och offentlig sektor. Om Sandå Sandå Projekt AB är Sveriges största koncern inom måleri, golv och glas och finns på 40 orter i Sverige - från Malmö i söder till Luleå i norr. Koncernen har 1500 medarbetare och omsätter årligen 800 miljoner kronor. För ytterligare information, kontakta: CSC Sverige AB Sandå AB Ola Samuelsson, Service Delivery Manager Niklas Grönholm, IT- och informationsansvarig Telefon: 013-465 36 72 Telefon: 08-714 35 06 eller 070-554 91 54 E-post: osamuels@csc.com E-post: niklas.gronholm@sandaa.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT01150/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT01150/wkr0002.pdf

Dokument & länkar