Beloppen för studiemedel och studielån år 2002

Beloppen för studiemedel och studielån år 2002 Studiemedelsbeloppet är knutet till basbeloppet. Detta höjs år 2002 vilket också innebär att studiemedelsbeloppen höjs med 44 kronor per vecka för heltidsstuderande. Utbetalningar görs normalt för fyra-veckorsperioder. Vad gäller bidragsdelen får de flesta studerande den generella nivån på 34,5 procent. Vissa studerande i grundskole- och gymnasiestudier kan dock få 82 procent i bidrag. Dessutom finns ett tilläggslån för den som tidigare haft viss inkomst. Samtliga belopp i tabellen gäller för heltidsstuderande [REMOVED GRAPHICS] 2001 2002 1 v/kr 4 v/kr 1 v/kr 4 v/kr Generellt bidrag (34,5%) 557 2 228 572 2 288 Lånedel 1 062 4 248 1 091 4 364 Högre bidraget (82%) 1 328 5 312 1 364 5 456 Lånedel 291 1 164 299 1 196 Totalbelopp 1 619 6 476 1 663 6 652 Tilläggslån 365 1 460 375 1 500 Fribelopp vid 20 v 46 125 47 375 Regleringstalet för lån tagna före 1989 fastställs av CSN och är i princip lika med infla-tionen för det gångna året. Räntan för lån tagna efter 1989 (dvs även det lån som infördes 1 juli 2001) fastställs av regeringen och motsvarar 70 procent av statens upplånings-kostnad de senaste tre åren. Återkravsräntan överstiger statens lånekostnad med två procentenheter och fastställs av regeringen. Regleringstal för lån tagna före (För år 2000) (För år 2001) 1989 1,0143 1,0247 Ränta på studielån tagna efter (2001) 3,1% (2002) 3,0% 1988 Ränta på återkrav (2001) 7,2% (2002) 7,0% Studiemedel beviljas årligen till närmare 500 000 studerande. Antalet låntagare är cirka 1,3 miljoner personer. Mer information: Presschef Magnus Forss, 060-18 62 19 alt. 070-567 41 27 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT00450/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT00450/bit0002.pdf

Om oss

Centrala studiestödsnämnden (CSN) beviljar lån och bidrag till studerande på bland annat universitet och högskolor och inom vuxenutbildningen. CSN administrerar även återbetalningen av lånen.

Prenumerera

Dokument & länkar