Många får betala studiemedelsavgift i efterskott

Många får betala studiemedelsavgift i efterskott CSN:s årliga kontroll av lämnade inkomstuppgifter för de som beviljats nedsättning av studiemedelsavgiften för 1998 har nu genomförts. Av ca 170 000 personer som har haft hel eller delvis nedsättning kommer drygt 52 000 att få betala ytterligare avgift i efterskott. Det är de som har studiemedel som beviljats före 1989 som nu får betala en s.k. kvarstående avgift. De får dessutom betala en tilläggsavgift på 12 procent. CSN:s kontroll visar också att ca 4 000 personer kommer att få tillbaka ett belopp, eftersom de har betalat mer än de behövt göra. De som inte har obetalda avgifter får ett erbjudande om att få pengar tillbaka. Normalt gör CSN denna inkomstkontroll i mars, men med anledning av omläggning av tekniska system till millennieskiftet samt förberedelser inför studiestödsreformen under 2001, har inkomstkontrollen för 2000 senarelagts. Detta medför att en del låntagare får kort tid på sig att betala den kvarstående avgiften för tidigare år, samtidigt som man eventuellt har ordinarie avgifter att betala. Dessa avgifter förfaller till betalning under november månad, vilket är vid ungefär samma tidpunkt som den kvarstående avgiftens förfallodagar; d.v.s. i november och december 2000. CSN kommer att ha förståelse för att det kan uppstå betalningssvårigheter för en del låntagare. Dessa bör kontakta sitt CSN- kontor för att diskutera en ny betalningsplan. Det är enkelt att ansöka om nedsättning av den ursprungliga studiemedelsavgiften. Genom att fylla i en blankett kan den sökande själv ange vilken inkomst man beräknar under betalningsåret. I vissa fall hamnar den sökande under den s.k. avgiftsgränsen, vilket innebär att man inte behöver betala någonting alls. Det är självklart viktigt att man också meddelar om inkomsten kommer att bli högre än den man angett i blanketten. Detta för att den sökande inte ska behöva betala sina studiemedelsavgifter i efterskott. Inkomstkontrollen görs för att avgiften till slut ska bli den riktiga. Mer information: Boel Magnusson, tfn 060-64 55 11 eller Leif Carlsson, tfn 060-64 55 13 Med vänlig hälsning Patricia Holmgren Informatör tel 060-18 62 48 Studiestödsfakta och statistik finns på Internet i CSN Direkt. Adressen är http://www.csn.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT01010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT01010/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar