CTT Systems: Idag sista dag för handel med BTA.

CTT Systems: Idag sista dag för handel med BTA. Idag torsdag är sista dag för handel med BTA. Handel i aktien återupptas på måndag. CTT Systems utvecklar och säljer ett patenterat system för avfuktning av TM flygplan, Zonal Drying systemet. Genom avfuktningen förhindras kondensering av luftens fukt på insidan av flygplanskroppen. Utöver de ekonomiska fördelarna som uppnås genom att flygplanen inte längre behöver frakta dyrt kondensvatten, vilket bidrar till högre bränslekostnader, kan korrosion och störningar i de elektriska systemen minskas, komforten höjas och underhålls-kostnaderna sänkas. Under 1999 påbörjades även framtagning TM av ett komplett fuktkontrollsystem Zonal Comfort System som syftar till att höja komforten i kabinen samtidigt som kondensbildning elimineras TM via Zonal Drying Systemet. CTT Systems AB, med säte i Nyköping, är noterad vid OM Stockholmsbörsen AB O-lista. För ytterligare information vänligen kontakta: Håkan Gunnarsson Administrativ chef CTT Systems AB Tel: 0155-28 44 10 Fax: 0155-29 08 84 E-post: hakan.gunnarsson@ctt.se Hem sida:www.ctt.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00840/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00840/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar