CTT Systems (publ) ordinarie bolagsstämma

Report this content

CTT Systems (publ) ordinarie bolagsstämma På CTT Systems ordinarie bolagsstämma valdes Karl-Axel Granlund, Anders Helmner, Lars Solin, Tomas Torlöf och Dag Waldenström till ordinarie styrelseledamöter och Nils Peter Magnusson som suppleant. På efterföljande konstituerande möte omvaldes Karl-Axel Granlund till styrelsens ordförande. Bolagsstämman beslöt även att godkänna styrelsens förslag om teckningsoptionsprogram till bolagets personal. Programmet omfattar 100.000 teckningsoptioner som ger rätt att teckna lika många aktier om tre år till 150 % av marknadskursen baserat på en mätperiod direkt efter bolagsstämman. Delar av programmet ska användas till nyanställningar i framtiden. Optionerna kommer överlåtas utan vederlag. Utspädningen av kapital och röster genom optionsprogrammet blir vid fullt utnyttjande cirka 1,9 procent CTT Systems AB, med säte i Nyköping, är noterad vid OM Stockholmsbörsen AB O-lista. För ytterligare information vänligen kontakta: Torbjörn Johansson eller Håkan Gunnarsson VD Administrativ chef CTT Systems AB CTT Systems AB Tel: 0155-205901 0155-205905 Fax: 0155-290884 0155-290884 E-post: torbjorn.johansson@ctt.se hakan.gunnarsson@ctt.se Hem sida:www.ctt.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/08/20021108BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/08/20021108BIT00210/wkr0002.pdf

Dokument & länkar