CTT Systems AB: Valberedning inför årsstämman 2018

I enlighet med beslutet vid årsstämman 2017 har styrelsens ordförande Tomas Torlöf sammankallat en valberedning bestående av ledamöter utsedda av de röstmässigt största aktieägarna i CTT Systems AB.

Valberedningen består av Annika Andersson (Swedbank Robur Fonder), Nicolas Pinel (Rockwell Collins Inc.), Tomas Torlöf (Trulscom Förvaltning AB) och Ricard Wennerklint (If Skadeförsäkring AB).

Valberedningens ledamöter har utsetts av ägare som tillsammans per den 30 september 2017 har cirka 34 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Valberedningen har till sin ordförande utsett Tomas Torlöf.

Valberedningen har till uppgift att till årsstämman 2018 lägga fram förslag i nedanstående frågor för beslut:

  •  förslag till stämmoordförande,
  •  förslag till styrelse,
  •  förslag till styrelseordförande,
  •  förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
  •  förslag till revisorer,
  •  förslag till arvode för bolagets revisorer och
  •  i den mån så anses, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post, senast den 15 februari 2018, till valberedningens ordförande (Tomas Torlöf (tomas@trulscom.se)).

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2018 samt på bolagets hemsida.

OM CTT SYSTEMS  

CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan för att hålla kondensationen i schack och för att hålla luftfuktigheten ombord på en mänsklig nivå. Zonal Drying™ antikondensationssystem kan efterinstalleras i alla flygplanstyper från Airbus och Boeing. Det är standardutrustning på alla Boeing 787 och tillval till Airbus A350XWB och till Boeing 737NG. Luftfuktare finns i optionskatalogen för cockpit på Airbus A350XWB, Boeing 787/777X och till besättningarnas viloutrymmen på A380, A350XWB, Boeing 777X samt som standardutrustning i alla viloutrymmen på Boeing 787. Luftfuktare till passagerarutrymmen finns som tillval på A350XWB och Boeing 777X samt för efterinstallation i alla moderna långdistansflygplan. För mer information: www.ctt.se 

För ytterligare information:

Tomas Torlöf, styrelseordförande, CTT Systems AB +46705943819 tomas@trulscom.se 

Om oss

CTT SYSTEMS (NASDAQ OMX Stockholm: CTT), the leading provider of products for aircraft de-humidification and air humidification in the cockpit, the crew rest areas and in the first/business class cabin. CTTs products Zonal Drying ™, Cair ™, Flight Deck and Crew Humidifier are standard or optional equipment onBoeing B787, Airbus A350 and A380. CTT has today more than 450 systems installed in more than 30 airlinesworldwide. CTT has now 20 years of operating experience on the Zonal Drying ™ system plus 14 years on Cair™ and Crew Humidifier systems. IATAs report on fuel-saving measures is now including Zonal Drying ™ as one of the few available fuel-saving systems for retrofitting.

Prenumerera

Dokument & länkar