CTT Systems genomför nyemission 1:4

CTT Systems genomför nyemission 1:4 CTT Systems styrelse har beslutat om villkoren för den tidigare aviserade nyemissionen med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Nyemissionen skall godkännas av extra bolagsstämma den 17 augusti 2000. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 50 SEK per aktie. Fyra gamla aktier berättigar till teckning av en ny aktie. Avstämningsdag för nyemissionen fastställdes till den 25 augusti 2000 och teckningstiden pågår mellan den 4 och 15 september 2000. Kapitaltillskottet skall användas för att möta beräknad expansion av verksamheten. Det nya befuktningssystemet har en stor marknadspotential och bolaget vill därför öka möjligheterna att snart kunna leverera systemet till marknaden. Samtidigt går bolaget nu in i en förhandlingsfas med flygplanstillverkare samt stora nordamerikanska flygbolag. Huvudägarna Volito AB, Thomas White samt Länsförsäkringar som tillsammans representerar 23 % av bolagets aktier, har till bolaget förklarat att de kommer att teckna sina andelar i nyemissionen. CTT Systems utvecklar och säljer ett patenterat system för avfuktning av flygplan, Zonal Drying systemet. Genom avfuktningen förhindras kondensering av luftens fukt på insidan av flygplanskroppen. Utöver de ekonomiska fördelarna som uppnås genom att flygplanen inte längre behöver frakta dyrt kondensvatten, vilket bidrar till högre bränslekostnader, kan korrosion och störningar i de elektriska systemen minskas, komforten höjas och underhålls-kostnaderna sänkas. CTT Systems AB, med säte i Nyköping, är noterad vid OM Stockholmsbörsen AB O-lista. För ytterligare information vänligen kontakta: Torbjörn Johansson eller Håkan Gunnarsson VD Administrativ chef CTT Systems AB CTT Systems AB Tel: 0155-284410 0155-284410 Fax: 0155-290884 0155-290884 E-post: torbjorn.johansson@ctt.se hakan.gunnarsson@ctt.se Hem sida:www.ctt.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/28/20000628BIT00950/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/28/20000628BIT00950/bit0002.pdf

Om oss

CTT SYSTEMS (NASDAQ OMX Stockholm: CTT), the leading provider of products for aircraft de-humidification and air humidification in the cockpit, the crew rest areas and in the first/business class cabin. CTTs products Zonal Drying ™, Cair ™, Flight Deck and Crew Humidifier are standard or optional equipment onBoeing B787, Airbus A350 and A380. CTT has today more than 450 systems installed in more than 30 airlinesworldwide. CTT has now 20 years of operating experience on the Zonal Drying ™ system plus 14 years on Cair™ and Crew Humidifier systems. IATAs report on fuel-saving measures is now including Zonal Drying ™ as one of the few available fuel-saving systems for retrofitting.

Prenumerera

Dokument & länkar