Garanterad nyemission i CTT Systems

• Garanterad nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om 17 MSEK • Villkor: För varje tretal gammal aktie ges rätt att teckna en ny aktie á 8 kronor.

CTT har under 2004 haft framgångar hos de två stora flygplanstillverkarna Airbus och Boeing. CTTs befuktare erbjuds som option för Airbus nya A380 flygplan och CTTs Zonal Drying system finns sedan maj som option på Boeings B737 flygplan. Både Airbus och Boeing visar stort intresse för att införa CTTs produkter som option för ytterligare flygplansmodeller. Det har varit en målmedveten satsning från bolagets sida att etablera sig som OEM-leverantör och därmed uppnå en långsiktig stabilt växande försäljning. För att lyckas sälja in ny teknologi till Airbus och Boeing krävs stora investeringar i produktutveckling och framförallt måste man kunna påvisa långsiktighet och soliditet. För att säkerställa detta har CTTs styrelse beslutat om en nyemission, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, samtidigt som man beslutat att minska företagets kostnader genom att framförallt begränsa utnyttjandet av externa konsulter. Mot denna bakgrund har styrelsen idag beslutat, under förutsättning av den extra bolagsstämmans godkännande, om en nyemission om 17 MSEK med företrädesrätt för bolagets aktieägare. För varje tretal gamla aktier ges rätt att teckna en ny aktie för 8 kronor. Nyemissionen är säkerställd genom bindande teckningsanmälningar och garantier från bolagets två största ägare, Volito AB och Trulscom AB. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, givet bolagsstämmans godkännande, har beslutats till den 15:e februari 2005 och teckningstiden är mellan den 21:e februari och den 4:e mars 2005. Antal aktier i bolaget kommer efter nyemissionen att uppgå till 8 510 000 stycken. Extra bolagsstämma kommer att hållas den 25:e januari 2005 i Nyköping. För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se , eller Håkan Gunnarsson, Adm chef, CTT Systems AB. Tel. 0155-20 59 05 eller E-Post: hakan.gunnarsson@ctt.se Besök även: www.ctt.se CTT Systems AB (publ) är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. Företaget har sitt säte i Nyköping och är sedan mars 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Bland CTT:s kunder finns: Lufthansa, KLM, Swiss, Austrian, Sterling, Icelandair, Air Berlin, Transavia, Martinair.

Om oss

CTT SYSTEMS (NASDAQ OMX Stockholm: CTT), the leading provider of products for aircraft de-humidification and air humidification in the cockpit, the crew rest areas and in the first/business class cabin. CTTs products Zonal Drying ™, Cair ™, Flight Deck and Crew Humidifier are standard or optional equipment onBoeing B787, Airbus A350 and A380. CTT has today more than 450 systems installed in more than 30 airlinesworldwide. CTT has now 20 years of operating experience on the Zonal Drying ™ system plus 14 years on Cair™ and Crew Humidifier systems. IATAs report on fuel-saving measures is now including Zonal Drying ™ as one of the few available fuel-saving systems for retrofitting.

Prenumerera

Dokument & länkar