Citat

Vi är glada och stolta över att idag kunna lansera första versionen av Curandos plattform för hälsa på företag. Bland våra kunder och kontakter har vi identifierat ett stort behov av att stärka och vidare digitalisera arbetet kring hälsa inom den egna organisationen. Detta för att samla sitt hälsoarbete, ge enkel åtkomst till hälsoresurser för anställda samt samla data kring hälsoläget på ett och samma ställe. Våra partners inom hälsa vill samtidigt stärka sitt digitala erbjudande till kunder och hitta nya sätt att nå fram med sina tjänster, utan att för den delen behöva utveckla in-house.
Johan Tinnerholm, VD Curando
- Vi har flera naturliga distributionskanaler för de tjänster Carefindy AB erbjuder både inom företagshälsa till företag med medarbetare som reser mycket och genom vårt samarbete med försäkringsbolag och försäkringsmäklare. Jag ser Carefindy AB:s tjänster som viktiga tillskott inom hälsa och säkerhet.
Mattias Johansson, VD Friskare på jobbet
I november genomförde vi en nyemission vilken tillförde bolaget cirka 20,3 MSEK efter emissionskostnader. Det kapital som inbringades, tillsammans med de cirka 8 MSEK som bolaget tillfördes genom private placements, har möjliggjort för oss att finansiera vidare uppbyggnad och utveckling av vår verksamhet och organisationen samt expansion i Norden, inledningsvis i Sverige och Norge. Därefter följer Finland och Danmark.
Fredrik Thafvelin
Arbetet för notering på First North i december har gått enligt plan.
Fredrik Thafvelin
– Vi vill rikta ett stort tack till samtliga som tecknat i nyemissionen. Vi är oerhört tacksamma för intresset och vill hälsa alla nya aktieägare välkomna.
Fredrik Thafvelin
Tack vare kapitaltillförseln har Rethinking Care möjlighet att utveckla bolagets helhetskoncept ytterligare. Tillsammans har de tre affärsområdena stor potential att bidra till lösningen av ett par av dagens samhälles mest aktuella problem, hälsoutvecklingen på arbetsplatser och det ökande vårdbehovet. Teamet och jag tackar alla investerare för förtroendet och ser med tillförsikt fram emot den kommande tiden
Fredrik Thafvelin