Curando Nordic AB positionerar sig som SaaS leverantör, reviderar sin affärsplan samt förbereder riktad emission

Curando Nordic AB, ”Curando”, har tidigare meddelat att bolaget orienterar sig mot en digital leverans för hälsa och vård.  Styrelsen i bolaget har nu fattat beslut om att positionera sig som en SaaS leverantör samtidigt som man förbereder en riktad emission.

Efter de omfattande åtgärder som genomförts med försäljning av två dotterbolag samt avveckling av två bolag inom företagshälsa planerar Curando en kommersialisering av den omfattande IT-plattform som bolaget har utvecklat. Styrelsen kommunicerar på bakgrund av detta följande målsättningar:

Övergripande målsättningar är att:

  •  bli en efterfrågad SaaS leverantör för hälsa och vård  B2B  i Norden  
  •  uppnå en marknadsledande lönsamhet som mjukvaruleverantör
  •  kontinuerligt utveckla hälso applikationer i frontlinjen.

Styrelsen har för avsikt att presentera en reviderad affärsplan kvartal tre.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB
Telefon: 046-386741
E-post:
fredrik.thafvelin@curando.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2019 klockan 12.00 CET.

Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254) utvecklar och marknadsför ett ”Software as a Service”(SaaS) koncept baserad på hög IT kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård med mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curando.se

Fredrik Thafvelin – VD
Telefon: 046-38 67 41
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se

Om oss

Curando Nordic AB är en SaaS-leverantör som erbjuder en öppen, obunden och bred digital plattform för att samla ett företags tjänster, processer och data kring hälsa på ett ställe.

Prenumerera

Dokument & länkar