Rethinking Care Sweden AB:s norska dotterbolag tecknar samarbetsavtal med företagshälsan Viken BHT SA

Rethinking Care Sweden AB:s (”Rethinking Care”) norska dotterbolag Curando AS (”Curando”) har den 15 mars 2018 ingått samarbetsavtal med Viken BHT SA (”Viken”) om försäljning av digital företagshälsa för Viken:s 9 000 anslutna medarbetare.

Rethinking Care:s strategi för den norska marknaden är att distribuera Curando:s tjänster genom samarbete med utvalda företagshälsor och på detta sätt har nu Curando cirka 20 000 medarbetare inkluderade genom samarbetsavtal. Samarbetet mellan Curando och Viken inleds i april 2018 med ambitionen att skriva avtal med fem företagskunder per kvartal. Avtalet löper vidare i 12 månader med sex månaders uppsägningstid och ger möjlighet till årsvis förlängning inför avtalsperiodens slut. Bolagsledningen i Rethinking Care bedömer att samarbetet kan ge Curando 20 nya abonnemangskunder under första året. Avtalet beräknas vara värt ca 1 M NOK årligen.

Viken är en offentligt godkänd företagshälsa med erfarenhet av 30 år i branschen och är en regionstäckande aktör i södra delen av Norge. De har 350 företagskunder med cirka 9 000 medarbetare och är specialiserade på förebyggande insatser, muskuloskeletala problemställningar och psykosocial problematik. Företaget tillhandahåller även kurser och rådgivningstjänster inom organisation, ledning, praktisk personalrätt och anställningsskydd. Curando kommer inom ramarna för avtalet att leverera digital företagshälsa och tillhörande hälsotjänster till Viken:s kunder.

Anne Gjertrud Fugletveit, Daglig leder, Viken, kommenterar:
”Viken BHT SA ser detta avtal som det viktigaste bidraget i förhållande till vår strategi om ökad digitalisering. Många av våra kunder är i det så kallade SMB-segmentet och digitala verktyg för kartläggning och undersökningar kommer att ge oss en modernisering, kvalitetsökning och bättre service till våra kunder.”

Asbjørn Sørfonden, Business Area Manager, Curando, kommenterar:
”Curando är mycket glada för detta samarbete eftersom vi genom samarbetet kan visa ett framtidsinriktat helhetserbjudande för företagshälsor i centrala delar av Norge, med förebyggande hälsa och ett systematiskt arbete för en bra arbetsmiljö. Curando levererar program för registrering av sjukfrånvaro, online-uppföljning med sjukvårdspersonal, digital registrering av psykosocial arbetsmiljö i realtid och webbaserade program för bättre fysisk hälsa.”

Läs gärna mer om Viken på www.vikenbht.no/ och om Curando på www.curando.no/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Rethinking Care Sweden AB
Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Rethinking Care Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2018 kl. 16.50 CET.

Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se 


Taggar:

Om oss

Curando Nordic AB är en SaaS-leverantör som erbjuder en öppen, obunden och bred digital plattform för att samla ett företags tjänster, processer och data kring hälsa på ett ställe.

Prenumerera

Dokument & länkar