Tidigareläggande av kvartalsrapport för Rethinking Care Sweden AB (publ)

Med anledning av att styrelsen för Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 2 maj 2018 klockan 11.00 bland annat med förslag till beslut om företrädesemission av units väljer styrelsen att tidigarelägga kvartalsrapporten, Q1, till samma datum.

Enligt kalendarium skulle bolaget ha släppt Q1 rapporten den 23 maj 2018 och detta datum tidigareläggs nu till den 2 maj 2018. Tidigareläggandet är ett led i bolagets emissionsförberedelser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Rethinking Care Sweden AB
Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar