98,8% anslutningsgrad i Custos inlösenprogram

98,8% anslutningsgrad i Custos inlösenprogram Aktieägarna i AB Custos (publ) ("Custos") har anmält 6 085 437 aktier i Custos för inlösen genom det inlösenerbjudande som avslutades den 22 januari 2001. Totalt kommer 4 942 324 A och 7 228 550 B aktier i SCA, motsvarande ett värde om 2,5 miljarder kronor , att överföras till aktieägarna i Custos. Anslutning i inlösenerbjudandet En extra bolagsstämma i Custos fattade den 5 december 2000 beslut om att utge inlösenrätter i Custos. De som på avstämningsdagen den 15 december 2000 var aktieägare i Custos erhöll en inlösenrätt för varje aktie i Custos. Fyra inlösenrätter berättigade till inlösen av en aktie i Custos mot likvid i form av två aktier i SCA av antingen serie A eller B. Inlösenerbjudandet omfattade totalt 6 157 320 aktier i Custos motsvarande en inlösenlikvid om 12 314 640 SCA-aktier. Anmälningsperioden för att acceptera inlösenerbjudandet avslutades den 22 januari 2001. Totalt har 6 085 437 aktier i Custos lämnats in i inlösenerbjudandet berättigande till utskiftning av 4 942 324 SCA-aktier av serie A och 7 228 550 av serie B. Anslutningsgraden uppgår därmed till 98,8%. Den 8 februari 2001 avser styrelsen föreslå extra bolagsstämman i Custos att fatta beslut om inlösen av de i inlösenerbjudandet inlämnade Custosaktierna. Förutsatt att den extra bolagsstämman fattar erforderliga beslut kommer antalet utestående aktier i Custos att uppgå till 18 030 654 . Handel i inlösenaktier och leverans av SCA-aktier Handel i Custos inlösenaktier av serie A och serie B, vilka berättigar till två SCA-aktier av serie A respektive serie B, påbörjas den 31 januari 2001 och avslutas omkring den 19 februari 2001. Förutsatt att den extra bolagsstämman fattar erforderliga beslut kommer leverans av SCA-aktier att ske omkring den 26 februari 2001. Courtagefri försäljning I den courtagefria försäljningen av inlösenrätter uppgick den genomsnittliga försäljningsintäkten till 32,53 kronor per inlösenrätt. Likvid för de säljrätter som har avyttrats genom den courtagefria försäljningen redovisas till berörda aktieägare omkring den 31 januari 2001. Stockholm den 29 januari 2001 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Christer Gardell VD För ytterligare information kontakta Katarina Berg 08-440 57 70 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/29/20010129BIT00800/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/29/20010129BIT00800/bit0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar