98,8% anslutningsgrad i Custos inlösenprogram

98,8% anslutningsgrad i Custos inlösenprogram Aktieägarna i AB Custos (publ) ("Custos") har anmält 4 453 644 aktier i Custos för inlösen genom det inlösenerbjudande som avslutades den 8 november 2001. Totalt kommer 13 360 932 aktier i Perbio Science AB (publ) ("Perbio Science"), motsvarande ett värde om 1,8 miljarder kronor 1) , att överföras till aktieägarna i Custos. Anslutning i inlösenerbjudandet En extra bolagsstämma i Custos fattade den 9 oktober 2001 beslut om att utge inlösenrätter i Custos. De som på avstämningsdagen den 12 oktober 2001 var aktieägare i Custos erhöll en inlösenrätt för varje aktie i Custos. Fyra inlösenrätter berättigade till inlösen av en aktie i Custos med likvid i form av tre aktier i Perbio Science. Inlösenerbjudandet omfattade totalt 4 507 663 aktier i Custos motsvarande en inlösenlikvid om 13 522 989 aktier i Perbio Science. Anmälningsperioden för att acceptera inlösenerbjudandet avslutades den 8 november 2001. Totalt har 4 453 644 aktier i Custos lämnats in i inlösenerbjudandet berättigande till utskiftning av 13 360 932 aktier i Perbio Science. Anslutningsgraden uppgår därmed till 98,8%. Den 23 november 2001 avser styrelsen föreslå extra bolagsstämman i Custos att fatta beslut om inlösen av de i inlösenerbjudandet inlämnade Custosaktierna. Förutsatt att den extra bolagsstämman fattar erforderliga beslut kommer antalet utestående aktier i Custos att uppgå till 13 570 897 2) . Handel i inlösenaktier och leverans av aktier i Perbio Science Handel i Custos inlösenaktier, vilka var och en berättigar till tre aktier i Perbio Science, påbörjas den 19 november 2001 och avslutas omkring den 28 november 2001. Förutsatt att extra bolagsstämman fattar erforderliga beslut kommer leverans av aktier i Perbio Science att ske omkring den 5 december 2001. Courtagefri försäljning I den courtagefria försäljningen av inlösenrätter uppgick den genomsnittliga försäljningsintäkten till 42,61 kronor per inlösenrätt. Likvid för de inlösenrätter som har avyttrats genom den courtagefria försäljningen redovisades till berörda aktieägare omkring den 13 november 2001. Stockholm 15 november 2001 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Mikael Nachemson Verkställande direktör För ytterligare information kontakta Katarina Berg (08-440 57 70) Värdet har beräknats utifrån senast betalt för Perbio Science-aktien den 14 november 2001. Antaget att syntetiskt återköpta aktier per den 14 november 2001 (enligt mandat från bolagsstämman den 5 april 2001) är inlösta. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT01060/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT01060/bit0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar