Acando går samman med Frontec

Acando går samman med Frontec Frontec (publ.) meddelade idag att man lägger bud på Acando AB med betalning i aktier i Frontec. Custos, som är största ägare i Acando med ett ägande om 49,9% av röster och kapital före utspädning, ställer sig bakom affären. Efter genomförd affär kommer Custos att bli största enskilda ägare i Frontec med 21,8% av kapitalet och 15,2% av rösterna. Custos innehav i Acando var per 030331 bokfört till 58,7 Mkr. Med nuvarande aktiekurs för Frontec innebär affären ett ökat värde för Custos. Custos VD Mikael Nachemson kommenterar: "Acando har i en mycket krävande marknad lyckats minska sina kostnader och leverera positiva resultat. Affären som nu annonseras är ett naturligt nästa steg och skapar ett välpositionerat bolag med både kompetensmässig och finansiell styrka. För Custos innebär även affären att man erhåller ett noterat värde och likviditet i ett tidigare onoterat innehav." För ytterligare detaljer angående affären hänvisas till pressmeddelande från Frontec. Stockholm den 14 maj 2003 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Mikael Nachemson Verkställande direktör Frågor besvaras av Mikael Nachemson 08-440 57 70 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00770/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00770/wkr0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar