Affären mellan Acando och Frontec beslutad

Affären mellan Acando och Frontec beslutad Det föreslagna samgåendet mellan Acando och Frontec är nu beslutat. Detta innebär att AB Custos kommer att erhålla 12.104.903 aktier av serie B i Frontec AB (publ), under namnändring till AcandoFrontec AB (publ), vilket motsvarar 15,2 procent av rösterna i bolaget och 21,7 procent av bolagets aktiekapital. Efter fullt utnyttjande av tecknings- optioner och full konvertering av konvertibla skuldebrev utgivna av Frontec AB uppgår AB Custos ägarandel till 14,1 procent av rösterna i bolaget och 19,5 procent av bolagets aktiekapital. Stockholm den 1 juli 2003 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Mikael Nachemson Verkställande direktör Frågor besvaras av Katarina Berg (08-440 57 70) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00970/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00970/wkr0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar