Aktuellt substansvärde 2000-05-04

Aktuellt substansvärde 2000-05-04 Custos substansvärde beräknades 2000-05-04 till 273 kronor per aktie. Substansrabatten för A-aktien var 19% och för B-aktien 19%. Substansvärdet per aktie är baserat på 27.758.803 Custosaktier. Custos substansvärde, med antagandet att de syntetiskt återköpta aktierna (enligt det nya mandatet från bolagsstämman 2000-04-05) skulle vara inlösta, beräknades 2000-05-04 till 273 kronor per aktie. Substansrabatten för A-aktien var 19% och för B-aktien 19%. Substansvärdet per aktie är baserat på 27.570.948 Custosaktier. Custos publicerar, utöver de ordinarie rapporttillfällena, aktuellt substansvärde varje fredag eller därpå följande bankdag. Stockholm den 5 maj 2000 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Christer Gardell Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00270/bit0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar