Aktuellt substansvärde 2000-10-05

Aktuellt substansvärde 2000-10-05 Custos substansvärde, med antagandet att de syntetiskt återköpta aktierna (enligt det nya mandatet från bolagsstämman 2000-04-05) skulle vara inlösta, beräknades 2000-10-05 till 277 kronor per aktie. Substansrabatten för aktien var 4%. Substansvärdet per aktie är baserat på 24.629.280 Custosaktier. Custos publicerar, utöver de ordinarie rapporttillfällena, aktuellt substansvärde varje fredag eller därpå följande bankdag. Stockholm den 6 oktober 2000 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Christer Gardell Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00230/bit0002.pdf

Dokument & länkar