Aktuellt substansvärde 2000-10-12

Report this content

Aktuellt substansvärde 2000-10-12 Custos substansvärde, med antagandet att de syntetiskt återköpta aktierna (enligt det nya mandatet från bolagsstämman 2000-04-05) skulle vara inlösta, beräknades 2000-10-12 till 274 kronor per aktie. Substansrabatten för aktien var 5%. Substansvärdet per aktie är baserat på 24.629.280 Custosaktier. Custos publicerar, utöver de ordinarie rapporttillfällena, aktuellt substansvärde varje fredag eller därpå följande bankdag. Stockholm den 13 oktober 2000 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Christer Gardell Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/13/20001013BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/13/20001013BIT00180/bit0002.pdf

Dokument & länkar