Aktuellt substansvärde 2000-10-19

Aktuellt substansvärde 2000-10-19 Custos substansvärde, med antagandet att de syntetiskt återköpta aktierna (enligt det nya mandatet från bolagsstämman 2000-04-05) skulle vara inlösta, beräknades 2000-10-19 till 276 kronor per aktie. Substansrabatten för aktien var 6%. Substansvärdet per aktie är baserat på 24.629.280 Custosaktier. Custos publicerar, utöver de ordinarie rapporttillfällena, aktuellt substansvärde varje fredag eller därpå följande bankdag. Stockholm den 20 oktober 2000 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Christer Gardell Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00290/bit0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar