Aktuellt substansvärde 2000-10-26

Report this content

Aktuellt substansvärde 2000-10-26 Custos substansvärde, med antagandet att de syntetiskt återköpta 1) aktierna (enligt det nya mandatet från bolagsstämman 2000-04-05) skulle vara inlösta, beräknades 2000-10-26 till 290 kronor per aktie. Substansrabatten för aktien var 11%. Substansvärdet per aktie är baserat på 24.629.280 Custosaktier. 1) Antal syntetiskt återköpta aktier per 2000-10-26 uppgick till 3.129.523 stycken. Custos publicerar, utöver de ordinarie rapporttillfällena, aktuellt substansvärde varje fredag eller därpå följande bankdag. Stockholm den 27 oktober 2000 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Christer Gardell Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00350/bit0002.pdf

Dokument & länkar