Aktuellt substansvärde 2001-02-01

Aktuellt substansvärde 2001-02-01 Custos substansvärde beräknades 2001-02-01 till 288 kronor per aktie. Substansrabatten för aktien var 15 %. Substansvärdet per aktie är baserat på 18.030.654 Custosaktier. Substansvärdet är beräknat efter antagandet att dels de syntetiskt återköpta aktierna 1) (enligt det nya mandatet från bolagsstämman 2000-04-05) är inlösta dels att de Custosaktier som anmälts för inlösen mot likvid i form av SCA-aktier är inlösta 2) . Custos publicerar, utöver de ordinarie rapporttillfällena, aktuellt substansvärde varje fredag eller därpå följande bankdag. Stockholm den 2 februari 2001 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Christer Gardell Verkställande direktör 1) Antalet syntetiskt återköpta aktier per 2001-02-01 uppgick till 3.642.712 stycken. 2) Antalet Custosaktier som har anmälts för inlösen är 6.085.437. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00320/bit0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar