Aktuellt substansvärde 2001-11-01

Aktuellt substansvärde 2001-11-01 Custos substansvärde beräknades 2001-11-01 till 216 kronor per aktie. Substansrabatten för aktien var 8 %. Substansvärdet per aktie är beräknat på 13 514 841 Custosaktier. Substansvärdet är beräknat efter antagandet att dels de syntetiskt återköpta aktierna1) (enligt mandat från bolagsstämman 2001-04-05) antas vara inlösta dels med antagandet om full anslutning till Custos erbjudande om inlösen med likvid i form av aktier i Perbio Science. Custos publicerar aktuellt substansvärde varje fredag eller därpå följande bankdag samt vid bolagets ordinarie rapporttillfällen. Stockholm den 2 november 2001 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Mikael Nachemson Verkställande direktör 1) Antalet syntetiskt återköpta aktier per 2001-11-01 uppgick till 8 150 stycken. 2) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/02/20011102BIT00290/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/02/20011102BIT00290/bit0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar