Aktuellt substansvärde 2001-11-08

Aktuellt substansvärde 2001-11-08 Custos substansvärde beräknades 2001-11-08 till 221 kronor per aktie. Substansrabatten för aktien var 10 %. Substansvärdet per aktie är beräknat på 13 516 878 Custosaktier. Substansvärdet är beräknat efter antagandet att dels de syntetiskt återköpta aktierna1) (enligt mandat från bolagsstämman 2001-04-05) antas vara inlösta dels med antagandet om full anslutning till Custos erbjudande om inlösen med likvid i form av aktier i Perbio Science. Custos publicerar aktuellt substansvärde varje fredag eller därpå följande bankdag samt vid bolagets ordinarie rapporttillfällen. Stockholm den 9 november 2001 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Mikael Nachemson Verkställande direktör 1) Antalet syntetiskt återköpta aktier per 2001-11-08 uppgick till 6 113 stycken. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00300/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00300/bit0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar