Aktuellt substansvärde 2001-12-06

Aktuellt substansvärde 2001-12-06 Custos substansvärde beräknades 2001-12-06 till 225 kronor per aktie. Substansrabatten för aktien var 11%. Substansvärdet per aktie är beräknat på 13 570 897 aktier. Substansvärdet är beräknat efter antagande att de syntetiskt återköpta aktierna1) (enligt mandat från bolagsstämman 2001-04-05) är inlösta. Custos publicerar aktuellt substansvärde varje fredag eller därpå följande bankdag samt vid bolagets ordinarie rapporttillfällen. Stockholm den 7 december 2001 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Mikael Nachemson Verkställande direktör 1)Antalet syntetiskt återköpta aktier per 2001-12-06 uppgick till 6 113 stycken. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/07/20011207BIT00510/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/07/20011207BIT00510/bit0001.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar