Aktuellt substansvärde 2002-06-06

Aktuellt substansvärde 2002-06-06 Custos substansvärde beräknades 2002-06-06 till 201 kronor per aktie. Substansrabatten för aktien var 8 %. Substansvärdet per aktie är beräknat på 8 210 600 aktier. Substansvärdet är beräknat efter antagandet att de syntetiskt återköpta aktierna1) (enligt mandat från bolagsstämman 2001-04-05) är inlösta. Custos publicerar aktuellt substansvärde varje fredag eller därpå följande bankdag samt vid bolagets ordinarie rapporttillfällen. Stockholm den 7 juni 2002 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Mikael Nachemson Verkställande direktör 1) Antalet syntetiskt återköpta aktier per 2002-06-06 uppgick till 3 668 stycken. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/07/20020607BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/07/20020607BIT00350/wkr0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar