Aktuellt substansvärde 2002-08-29

Report this content

Aktuellt substansvärde 2002-08-29 Custos substansvärde beräknades 2002-08-29 till 179 kronor per aktie. Substansrabatten för aktien var 14 %. Substansvärdet per aktie är beräknat på 7 406 199 aktier. Substansvärdet är beräknat efter antagandena att de Custosaktier som anmälts till inlösen med stöd av inlösenrätter (804 767 stycken) och de syntetiskt återköpta aktierna1) är inlösta. Från och med 2002-09-01 kommer substansvärdet att rapporteras månadsvis. Detta innebär att substansvärdet rapporteras månadsvis fyra arbetsdagar efter månadsskifte. Månader då kvartalsrapport publiceras kommer substansvärde ej att rapporteras på detta vis, utan återfinnes då i rapporten. Anledningen till denna förändring är en förenkling av de administrativa rutinerna. Stockholm den 30 augusti 2002 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Mikael Nachemson Verkställande direktör 1) Antalet syntetiskt återköpta aktier per 2002-08-29 uppgick till 3 302 stycken. Custos hemsida: www.custos.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/30/20020830BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/30/20020830BIT00220/wkr0002.pdf

Dokument & länkar