Custos flyttar till O-listan

Custos flyttar till O-listan AB Custos styrelse har beslutat att begära avnotering från OM Stockholmsbörsens A-lista samt att begära notering på O-listan. "Beslutet har fattats ur både ett företags- och aktieägarperspektiv. Ur företagets perspektiv är noteringskostnaden lägre på O-listan och för privata aktieägare är det skattemässigt fördelaktigare vid arvs- och gåvobeskattning om Custos är noterat på O-listan.", säger Christer Gardell, VD i Custos. Stockholm den 18 oktober 2000 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Christer Gardell Verkställande direktör Frågor besvaras av Christer Gardell (08-440 57 70) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00520/bit0002.pdf

Dokument & länkar