Custos har minskat sitt innehav av aktier i SCA

Custos har minskat sitt innehav av aktier i SCA Custos har omvandlat 2.261.102 A-aktier i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA till B-aktier, vilka har använts till att lösa värdepapperslån på motsvarande antal aktier. Efter åtgärden äger Custos 13.583.589 A-aktier i SCA, vilket motsvarar 17,7% av rösterna och 5,8% av kapitalet. Detta innehav tar inte hänsyn till pågående inlösenprogram mot likvid av aktier i SCA eller utställda optioner. Stockholm den 17 januari 2001 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Christer Gardell Verkställande direktör Frågor besvaras av Christer Gardell (08 -440 57 70) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/17/20010117BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/17/20010117BIT00110/bit0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar