Custos har syntetiskt återköpt 1,7% av kapitalet i Custos

Custos har syntetiskt återköpt 1,7% av kapitalet i Custos Custos har i enlighet med mandat från bolagsstämman 000405 syntetiskt återköpt 235.752 A-aktier och 234.103 B-aktier, totalt 469.855 aktier i Custos. Detta motsvarar 1,7% av kapitalet och 1,2% av rösterna i Custos baserat på 27.758.803 utestående Custosaktier. Stockholm den 11 maj 2000 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Christer Gardell Verkställande direktör Frågor besvaras av Christer Gardell (08-440 57 70) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00060/bit0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar