Custos har syntetiskt återköpt 10,8% av kapitalet i Custos

Custos har syntetiskt återköpt 10,8% av kapitalet i Custos Custos har i enlighet med mandat från bolagsstämman 000405 syntetiskt återköpt 1.990.740 A-aktier och 1.017.795 B-aktier, totalt 3.008.535 aktier i Custos. Detta motsvarar 10,8% av kapitalet och 9,5% av rösterna i Custos baserat på 27.758.803 utestående Custosaktier. Stockholm den 30 juni 2000 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Christer Gardell Verkställande direktör Frågor besvaras av Christer Gardell (08-440 57 70) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/30/20000630BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/30/20000630BIT00120/bit0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar