Custos har syntetiskt återköpt 3,8% av kapitalet i Custos

Custos har syntetiskt återköpt 3,8% av kapitalet i Custos Custos har i enlighet med mandat från bolagsstämman 000405 syntetiskt återköpt 315.552 A-aktier och 739.303 B-aktier, totalt 1.054.855 aktier i Custos. Detta motsvarar 3,8% av kapitalet och 1,8% av rösterna i Custos baserat på 27.758.803 utestående Custosaktier. Stockholm den 22 maj 2000 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Christer Gardell Verkställande direktör Frågor besvaras av Christer Gardell (08-440 57 70) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/22/20000522BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/22/20000522BIT00050/bit0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar