Custos och Kinnevik tar Acando till börsen

Custos och Kinnevik tar Acando till börsen E-businessföretaget Acando, har beslutat att tidigarelägga sin börsnotering till hösten 2000. I samband med noteringen planerar Acando att genomföra en nyemission, bland annat för att finansiera expansionen i Europa. Huvudägarna Custos och Kinnevik anser att en börsnotering är bästa sättet att påskynda Acandos framtida expansion. "Dot.corp-marknaden exploderar när traditionella företag nu går in i den nya ekonomin. Detta skapar väldiga möjligheter såväl nationellt som internationellt för Acando. Denna placering är en av de mest intressanta i Custos portfölj", säger Christer Gardell, styrelseordförande i Acando och VD i Custos, som aviserar ett fortsatt långsiktigt ägarengagemang i bolaget. "Kinnevik har fått goda omnämnanden för vår förmåga att tidigt orientera oss och göra affärer i den nya ekonomin. Att nu avisera en börsnotering av Acando är ett logiskt steg i den kedjan", säger Vigo Carlund, VD Kinnevik. "Acando fokuserar på top-management och dot.corps. För att kunna serva våra existerande kunder och ta tillvara den potential marknaden erbjuder prioriterar vi nu en internationell expansion. Efterfrågan på företag som kan erbjuda strategiska helhetslösningar inom e-business är mycket stor och vi anser oss ha en unik möjlighet att bli ledande i Europa", säger Sven Kallstenius, VD Acando. Acando har idag 380 medarbetare och beräknas vara 650 vid årsskiftet 2000/2001. Kontor finns för närvarande i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. De mest prioriterade marknaderna utanför Sverige är Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Custos är största enskilda ägare i Acando med 30 procent av kapital och röster, följt av Kinnevik med 15 procent och Orkla och Nordico med 7,5 procent vardera. Medarbetarna på Acando kontrollerar resterande 40 procent av aktierna i företaget. För ytterligare information kontakta: Sven Kallstenius, VD Acando Telefon: 070-438 95 00, 08-661 07 50 Christer Gardell, VD Custos Telefon: 08-440 57 70 Vigo Carlund, VD Industriförvaltnings AB Kinnevik Telefon: 08- 562 000 00 Om Acando: Acando utför e-businessuppdrag åt framförallt traditionella industriföretag, dot.corps, men även åt vissa väl utvalda start-ups, så kallade dot.coms. Förbättringarna realiseras genom att IT och Internet utnyttjas som en affärsstrategisk resurs. Acando erbjuder unik kompetens och skräddarsydda arbetsgrupper som kännetecknas av djup insikt i de nya spelregler som den nya tekniken för med sig. Acando skapar möjlighet för en unik prissättning, delad risk med kund, genom tillämpning av en kundanpassad och resultatorienterad metod. (www.acando.com) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00100/bit0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar