Delårsrapport för AB Custos avseende perioden 1 januari - 31 mars 2003

DELÅRSRAPPORT FÖR AB CUSTOS AVSEENDE PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2003 - Custosaktiens totalavkastning för perioden var 1,8%. - Totalavkastningen var 9 procentenheter bättre än index. - Styrelsen föreslår inlösen av var fjärde aktie till kursen 200 kr per aktie, vilket motsvarar en total inlösenlikvid på 370 Mkr. För ytterligare information se kommunikén från bolagsstämman som kommer att offentliggöras senare denna dag. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/08/20030408BIT00910/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/08/20030408BIT00910/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar