Styrelsen i Custos föreslår inlösen av var fjärde aktie i Custos med en likvid om 200 kronor per inlöst aktie

Styrelsen i Custos föreslår inlösen av var fjärde aktie i Custos med en likvid om 200 kronor per inlöst aktie Custos styrelse har idag beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 7 maj 2003 klockan 10.00 i SalénHuset för att fatta beslut om inlösen av var fjärde aktie i Custos med en likvid om 200 kronor per inlöst aktie. Det totala värdet av den föreslagna inlösenlikviden uppgår till 370 miljoner kronor och motsvarar 32% av Custos totala substansvärde. Custos substansvärde och aktiekurs var 158 respektive 138,50 kronor per aktie per den 31 mars 2003. Custos VD Mikael Nachemson kommenterar: "Inlösenprogrammet ligger i linje med Custos strategi att maximera värdet för bolagets aktieägare bland annat genom utskiftning av tillgångar så länge aktiemarknaden värderar bolaget med rabatt." Stockholm den 8 april 2003 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Styrelsen Frågor besvaras av Mikael Nachemson (08-440 57 70) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/08/20030408BIT00830/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/08/20030408BIT00830/wkr0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar