Substansvärde

Aktuellt substansvärde 2001-11-15 Custos substansvärde beräknades 2001-11-15 till 223 kronor per aktie. Substansrabatten för aktien var 11%. Substansvärdet per aktie är beräknat på 13 570 897 aktier. Substansvärdet är beräknat efter antagande att dels de syntetiskt återköpta aktierna1) (enligt mandat från bolagsstämman 2001-04-05) är inlösta dels att de Custosaktier som anmälts för inlösen med likvid i form av aktier i Perbio Science är inlösta2). Custos publicerar aktuellt substansvärde varje fredag eller därpå följande bankdag samt vid bolagets ordinarie rapporttillfällen. Stockholm den 16 november 2001 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Mikael Nachemson Verkställande direktör 1) Antalet syntetiskt återköpta aktier per 2001-11-15 uppgick till 6 113 stycken. 2) Antalet Custosaktier som anmälts för inlösen är 4 453 644 stycken. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00520/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00520/bit0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar