DELÅRSRAPPORT januari - juni 2004 Johnson Pump AB (publ)

.

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla företag för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Custos har tre verksamheter; Johnson Pump Industry, Johnson Pump Marine och Tigerholm Products

Dokument & länkar