DELÅRSRAPPORT januari–september 2004

- Omsättning 497 (480) Mkr - Resultat efter skatt 29,4 (9,3) Mkr - Resultat per aktie 4,25 (1,35) kr

För mer information, ring Anders Larsson, VD, 0730-322 301

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla företag för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Custos har tre verksamheter; Johnson Pump Industry, Johnson Pump Marine och Tigerholm Products

Dokument & länkar