CybAero AB utser tillförordnad ekonomichef

Ulrika Andersson har utsetts till tillförordnad ekonomichef för CybAero AB. Ulrika tillträder tjänsten den 9 december 2015.

Ulrika Andersson har arbetat som auktoriserad revisor på baks & co samt som godkänd revisor på PWC. Ulrika upprätthåller tjänsten som tillförordnad ekonomichef tillsvidare.  CybAero avser att rekrytera ekonomichef och finanschef under 2016.

Anna-Lena Rahm, tidigare CFO på CybAero, har själv valt att lämna bolaget för nya utmaningar.

För mer information vänligen kontakta:
Mikael Hult, VD CybAero AB, tel 013-465 29 00
e-post: mikael.hult@cybaero.se

Ina Nehr, Marknadskommunikatör CybAero AB, tel 0733-25 58 68
e-post: ina.nehr@cybaero.se

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och effektivare flygning, bl a i farliga miljöer. Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID ONE som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 55 anställda och är listat på Nasdaq First North sedan 2007. Remium Nordic AB är Certified Adviser.

Läs på webben:  www.cybaero.se  Filmer: www.youtube.com/cybaero