CybAero genomför sammanläggning av aktier 10:1

CybAero genomför en sammanläggning av aktier, en s k omvänd split, i enlighet med beslut som togs vid extra bolagsstämma den 24 augusti 2017. Sammanläggningen innebär att varje 10 nuvarande aktier kommer sammanläggas till en ny aktie (10:1). Efter sammanläggningen kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 6 112 729, med kvotvärdet 4 kr.

Med anledning av sammanläggningen kommer CybAeros ISIN-kod bytas ut, den nya koden är SE0010414250 och gäller från den 20 september 2017.

Utifrån det bemyndigande som gavs styrelsen vid den extra bolagsstämman har styrelsen beslutat om följande datum för sammanläggning av bolagets aktier:

• Sista handelsdagen före sammanläggningen är den 19 september 2017.

• Första handelsdagen efter sammanläggningen är den 20 september 2017

• Avstämningsdagen för sammanläggningen är den 21 september 2017.

Sammanläggningen av aktierna kommer genomföras automatiskt av Euroclear. Aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd. 

Kontakt:
Michael Auerbach, Styrelseordförande

Telefon: 013-465 29 00

E-post: ir@cybaero.se

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 september 2017 kl.16:00.

Läs på webben:  www.cybaero.se          Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. 

CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 45 anställda och är listat på NASDAQ First North sedan 2007.  FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Kontakt

  • CybAero

Prenumerera

Dokument & länkar