CybAero tecknar Letter of Intent om finansieringslösning med Bracknor

CybAero har idag träffat ett Letter of Intent med Bracknor om en finansieringslösning på upp till 5,25 miljoner US-dollar, i form av sju konvertibla skuldebrev, de tre första lånen på vardera 850 000 US-dollar, det fjärde på 750 000 US-dollar och de tre sista på vardera 650 000 US-dollar.

Konvertibellånen ska ha tvingande konvertering senast 12 månader från emissionstillfället. Konverteringskursen är för de tre första lånen 88% av den lägsta volymvägda slutkursen under en period av 15 handelsdagar. För de fyra sista lånen är konverteringskursen 90%.

Varje konvertibelt skuldebrev kommer att emitteras tillsammans med ett teckningsoptionspaket som ger rätt att teckna ytterligare aktier för ett belopp motsvarande 30% av det nominella beloppet för det konvertibellån som teckningsoptionerna utges tillsammans med. Teckningskursen för aktierna är 125% av den lägsta volymvägda slutkursen under en period av 5 handelsdagar.

Subversive Capital kommer därutöver att teckna motsvarande 10% av samtliga konvertibellån och teckningsoptioner som tecknas av Bracknor.

Styrelsen kommer att kalla till en extra bolagsstämma för at besluta om en emission av konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner samt ett bemyndigande for styrelsen att besluta om aktier, konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner.

Om Bracknor

Bracknor är en specialiserad investeringsfond baserad i Dubai (Förenade Arabemiraten) som agerar som ett familjeföretag, med mandat att investera globalt i små och medelstora företag med en unik konkurrensfördel och verklig potential. Bracknor förser dessa företag med rörelsekapital eller tillväxtkapital för att utveckla och sätta igång deras tillväxt.

www.bracknor.com

Kontakt:
Michael Auerbach, Styrelseordförande

Telefon: 013-465 29 00

E-post: ir@cybaero.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CybAero ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 juli 2017 kl.08.55.

Läs på webben:  www.cybaero.se          Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. 

CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på NASDAQ First North sedan 2007.  FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Kontakt

  • CybAero

Prenumerera

Dokument & länkar