CybAero tillkännager globalt sökande efter ny VD och utser interim VD

CybAero tillkännager att de börjar en global sökning efter en ny verkställande direktör och utnämner Mikael Smith som interim VD från och med den 1 september 2017.

Styrelsen kan med glädje meddela att Mikael Smith, CybAeros CFO, utses som interim VD tills en ny VD utsetts. Rolf Schytt antar en ny roll och kommer fokusera på CybAero Air Services, även de operativa verksamheterna blir kvar under hans ledning. Styrelsen vill tacka Rolf Schytt för sin hängivenhet och sitt engagemang som VD för CybAero och ser fram emot att han framgångsrikt fortsätter expanderar CybAero Air Services samt fortsätter sitt arbete med operativa verksamheter på CybAero. Detta är ett beslut som fattats i samförstånd mellan styrelsen och Schytt.

Mikael Smith har varit en tongivande del av ledningsgruppen och har under året börjat ta på sig ytterligare ansvarsområden, inklusive att framgångsrikt identifiera och genomföra den senaste finansieringen. Mikael Smith kom till bolaget i september 2016. Han kommer senast från Sims Metal Managements Nordic region där han var Country CFO, han var engagerad i Sims Metal Managements i mer än 13 år. Mikael har en MBA från M-Gruppen, en Magister i företagsekonomi från Linköpings universitet samt en högskoleexamen i strategiskt personalarbete från Linköpings universitet.

Styrelsen har också glädjen att meddela att Henrik Lewander kommer agera som rådgivare och ge support till styrelsen i sökandet efter en ny VD samt ytterligare styrelseledamöter. Lewander har årtionden av erfarenhet från svenska teknikföretag och har varit en investerare i samt förespråkare för CybAero sedan 2008.

Kontakt:
Michael Auerbach, Styrelseordförande

Telefon: 013-465 29 00

E-post: ir@cybaero.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CybAero ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 augusti 2017 kl. 18:45.

Läs på webben:  www.cybaero.se          Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. 

CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på NASDAQ First North sedan 2007.  FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Kontakt

  • CybAero

Prenumerera

Dokument & länkar