Cyber Com förstärker inom telekom genom förvärv av managementbolaget StreamIT

Cyber Com förstärker inom telekom genom förvärv av managementbolaget StreamIT Konsultbolaget Cyber Com kompletterar sin redan starka telekomverksamhet genom förvärv av StreamIT AB. StreamIT AB, med 17 medarbetare, har lång erfarenhet och hög kompetens inom telekom och IT, med tyngdpunkt på telekom management och verksamhets-utveckling. - Inom telekom är Cyber Com i dag mycket starka på området fakturering/ kundstöd och på utveckling av kunders telekomprodukter. Prioriterade kund segment är teleoperatörer och telekomindustrin. Genom förvärvet av StreamIT får vi nu även den kompetens inom telekom-management vi saknat. Detta kommer att möjliggöra fler och större affärer framöver, säger Bengt Levin, affärsområdeschef för telekom inom Cyber Com. StreamIT AB startade 1997 och består i dag av 17 medarbetare, varav många tidigare varit anställda inom Unisource. StreamIT ägs av sju grundare som alla är verksamma inom bolaget. Viktiga kunder är Telia, Ericsson och Telenordia. Bolaget omsatte år 2000 26 Mkr med ett rörelseresultat på 4.8 Mkr. Förvärvet finansieras delvis genom en nyemission av Cyber Com-aktier. Köpe- skillingen delas i två delar, en fast del och en tilläggsköpeskilling. Den fasta köpeskillingen medför en goodwill om 24 Mkr. - I Cyber Com får vi kollegor som även de representerar det bästa inom sina kompetensområden. Tillsammans täcker vi nu både strategi och teknologi, säger Ingemar Åkerblom vd i StreamIT. Cyber Coms affärsområde "Telecom and Services" sysselsätter idag cirka 150 konsulter och fokuserar på att utveckla en stark nischposition inom telekommarknaden, där bredband och mobilitet knyts samman med företagsaffärer. För ytterligare information kontakta: Bengt Levin, affärsområdeschef Telekom, telefon 0708-576 275 Ingemar Åkerblom, vd StreamIT, telefon 070-58 55 179 Läs mer på www.cybercom.se Cyber Com är ett konsultföretag som erbjuder ett integrerat helhetskunnande inom e-Business och Telekom med spetskunskap inom modern systemutveckling och projektstyrning. Omsättningen för de första nio månaderna år 2000 var 256 mkr med ett resultat efter finansnetto på 18 mkr. Antalet anställda är i dag över 300 med en genomsnittlig konsulterfarenhet på tio år. Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O- lista och har idag verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sundsvall och Köpenhamn. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00660/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00660/bit0003.pdf

Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Prenumerera

Dokument & länkar