Cyber Com ny medlem i Ericsson-nätverk för mobilt Internet

Cyber Com ny medlem i Ericsson-nätverk för mobilt Internet Cyber Com är ny medlem i The Ericsson Mobile Applications Initiative (MAI), ett viktigt nätverk för företag inom den snabbväxande mobila marknaden. MAI har bildats av Ericsson för att stödja utvecklingen av mobila applikationer baserade på den nya tekniken. Medlemskapet i MAI ger möjlighet att testa och utvärdera nya applikationer samtidigt som det innebär en stor möjlighet till kunskapsutbyte och marknadsföring av tjänster. Cyber Com är starka inom området mobila tjänster och vi fokuserar nu på att utveckla en stark nischposition inom telekommarknaden där bredband och mobilitet knyts samman med företagsaffärer. Genom MAI får vi bl a tillgång till en stor internationell marknadsplats vilket är helt i linje med vår satsning, säger Bengt Levin, chef för affärsområde Telecom and Services. Cyber Com-koncernen är ett lönsamt konsultbolag som erbjuder ett integrerat helhetskunnande inom e-Business och telekom med spetskunskaper inom modern systemutveckling och projektstyrning samt marknadskommunikation. Omsättningen för första halvåret år 2000 var 176,2 Mkr (89,8 Mkr) med ett resultat efter finansnetto på 15,8 Mkr (5,9 Mkr). Cyber Com är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information kontakta: Bengt Levin, affärsområdeschef Telecom and Services Tel: 0708-57 62 75, 08-678 78 80 E-post: bengt.levin@cybercom.se Maria Svensson, informationschef Tel: 0708-644 708, 08-678 78 80 E-post: maria.svensson@cybercom.se Läs mer på http://www.mobileapplicationsinitiative.com och http://www.cybercom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/11/20000911BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/11/20000911BIT00370/bit0002.pdf

Dokument & länkar