Cyber Com startar verksamhet i Danmark

Cyber Com startar verksamhet i Danmark Konsultföretaget Cyber Com expanderar nu ytterligare i Öresundsregionen genom bildandet av Cyber Com Danmark A/S. Det nya bolaget fokuserar på de stora och växande marknaderna inom telekom och finans. Bolaget, som är helägt av Cyber Com i Sverige, startar med en lokal ledning i Köpenhamn. Det kommer att byggas enligt samma modell som kännetecknar den svenska verksamheten. Viktigast är en hög kompetensnivå bland konsulterna. VD (administrerande direktör) för Cyber Com Danmark är Peter Keller- Andreasen, som närmast kommer från en tjänst som bolagschef inom Compaq (Netman). Peter Keller-Andreasen har mångårig erfarenhet från IT och telekom och har haft flera chefspositioner, bl a för Enator Danmarks konsultverksamhet. Karsten Adelmark är utsedd till vvd. Tillväxten i Danmark drivs, liksom i Sverige, av teleoperatörernas behov av att modernisera sina affärsstödsystem och av nya Internetlösningar inom bank/finans/försäkring. - Cyber Com i Sverige har visat att det går att exploatera dessa tillväxtfaktorer på ett lönsamt sätt, kommenterar Peter Keller-Andreasen. - Med en lokalt erfaren ledning för verksamheten i Danmark ser vi mycket ljust på att lyckas även i Danmark, säger Mats Alders, VD och koncernchef för Cyber Com. Cyber Com erbjuder ett integrerat helhetskunnande inom e-Business och telekom med spetskunskaper inom modern systemutveckling och projektstyrning. Omsättningen för de första nio månaderna år 2000 var 256,3 Mkr (132,2 Mkr) med ett resultat efter finansnetto på 18,3 Mkr (7,7 Mkr). Antalet anställda är i dag cirka 300 och Cyber Com är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information kontakta: Mats Alders, vd Cyber Com tel + 46 707 253200 Peter Keller-Andreasen, vd Cyber Com Danmark tel +45 22689526 Läs mer på http://www.cybercom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/25/20010125BIT00820/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/25/20010125BIT00820/bit0002.pdf

Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Prenumerera

Dokument & länkar