Cybercom förvärvar Consafe Infotech

Cybercom förvärvar Consafe Infotech Cybercom köper Consafe Infotech och blir ett av de ledande konsult- företagen inom telekom i Norden. - Tillsammans med Consafe Infotech blir vi ett av de tre största konsultföretagen i Norden inom telekomsektorn, säger Mats Alders, VD och koncernchef för Cybercom Group. Consafe Infotech har ett starkt fäste i södra Sverige och i Norge, vilket kompletterar oss geografiskt. Consafe Infotech är ett välskött bolag och förvärvet ger Cybercom en positiv resultatpåverkan. Affären är ett led i att nå de finansiella målen om en omsättning på 750 M kr och en rörelsemarginal på 8 procent om tre år. Consafe Infotech ägs av JCE-gruppen och utvecklar tele- och datakommunikationslösningar åt främst telekomindustrin och teleoperatörer. Consafe Infotech väntas i år omsätta ca 95 M kr och nå rörelsemarginal på 10 procent pro forma. - Vi uppskattar ledningens strategi och den kompetens som finns i Cybercom och tillsammans har vi ett starkt erbjudande, säger J Christer Ericsson, styrelseordförande i JCE-gruppen och Consafe Infotech. Cybercom är ett spännande företag som passar väl in i vår satsning på IT- bolag. Som en av de största ägarna avser jag att delta aktivt i Cybercoms strategiska utveckling. Efter affären kommer JCE-gruppen att äga ca 10 procent av aktierna i Cybercom. Den preliminära köpeskillingen är baserad på 62,5 M kr på skuldfri basis. Det slutgiltiga priset kommer att fastställas på tillträdesdagen 19 december efter bolagsstämmans godkännande och en resultatbaserad tilläggsköpeskilling tillkommer. Förvärvet ska till hälften finansieras genom en nyemission i Cybercom, till hälften kontant. Affären beräknas inte ge upphov till några strukturkostnader. Cybercom ser också över och fokuserar affärsområdet e-business för att säkerställa lönsamheten inom detta område. Strukturkostnader på 6 M kr belastar fjärde kvartalet och besparingarna kommer att uppgå till 10 M kr på årsbasis. Journalister och analytiker inbjudes till en press- och analytikerträff kl. 10.00 i bolagets lokaler på Norrmalmstorg 16. Cybercoms VD och koncernchef Mats Alders, Consafe Infotechs VD Per Edlund, samt styrelseordförande för respektive bolag, Gert Schyborger och J Christer Ericsson, medverkar. För ytterligare information, kontakta: Mats Alders, VD och koncernchef Cybercom Group, Tel. + 46 70 7253200, mats.alders@cybercomgroup.com J Christer Ericsson, styrelseordförande i JCE-gruppen och Consafe Infotech, Tel. +46 708 199 130, christer.ericsson@jcegroup.se Bilder finns på http://www.cybercomgroup.com/templates/CCPictureArchive.aspx?id=2441 Cybercom är ett IT-konsultföretag med fokus på att utveckla och stärka kundens verksamhet genom att leverera affärsutvecklande IT-lösningar inom främst telekom och finans. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Cybercom är en finansiellt stark koncern med verksamhet i Europa och kontor i Sverige, England och Danmark. Vi är ca 300 medarbetare med en genomsnittlig konsulterfarenhet på tretton år, som i kreativ och utvecklande miljö sätter värde i professionalism, erfarenhet, relationer och det resultat vi levererar. Läs mer på www.cybercomgroup.se. Consafe Infotech är ett högteknologiskt IT- och telekomföretag som utvecklar mobila informationslösningar och affärslösningar. Kunderna är systemleverantörer, operatörer och service providers samt större företag. Företaget består av tre dotterbolag med kontor på fyra orter i Malmö, Linköping, Kista och Oslo. Mer information finns på www.consafeinfotech.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/04/20031204BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/04/20031204BIT00010/wkr0002.pdf

Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Dokument & länkar