Delårsrapport januari - juni 2004 för Cybercom Group

STARK TILLVÄXT INOM TELEKOM

Delårsrapport januari-juni 2004 - Omsättningen uppgår till 201,8 MSEK (159,7), en ökning med 26% jämfört med samma period föregående år - Resultatet efter skatt ökar till 2,3 MSEK (-4,6) - Resultat per aktie uppgår till 0,23 SEK (-0,50) - Rörelseresultatet (EBITA) uppgår till 6,1 MSEK (4,2) och EBIT till 2,9 MSEK (-4,2) - Lönsam tillväxt och förbättrad orderingång hos befintliga ramavtalskunder Andra kvartalet, april-juni 2004 - Omsättningen uppgår till 98,6 MSEK (79,1), en ökning med 25% jämfört med samma period föregående år - Resultatet efter skatt ökar till 1,7 MSEK (-3,3) - Rörelseresultat (EBITA) är 2,6 MSEK (0,7) och EBIT är 1,1 MSEK (-3,4) För mer information, vänligen kontakta: Mats Alders, VD och koncernchef tel. + 46 707 25 32 00 Kristina Svensson, informationschef tel. -+ 46 708 64 47 02

Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Dokument & länkar