Flera nya ramavtal för Cyber Com

Flera nya ramavtal för Cyber Com Cyber Com har tecknat ramavtal med IBX, Praktikertjänst och Tele2. Det senast tecknade ramavtalet för Cyber Com är med IBX och avser hela nästa år. Avtalet gäller köp av tjänster inom området systemintegration. IBX är en av Nordens ledande marknadsplatser för handel med indirekt material, exempelvis förbrukningsmaterial för kontorsstöd, konsulttjänster, rese- och hotellbokningar. Företag som använder detta idag är bland andra Ericsson, SEB, Volvo och Novo Nordisk. IBX har cirka 80 godkända leverantörer med varor och tjänster knutna till marknadsplatsen. Cyber Com och IBX har samarbetat i tidigare projekt och IBX väljer nu Cyber Com som integrationspartner när nya leverantörer och köpare ansluts. Cyber Com har också helt nyligen slutit ramavtal med Tele2-koncernen och Praktikertjänst gällande systemutveckling och managementtjänster. Även dessa ramavtal gäller för hela år 2002. - Ramavtalen visar ett förtroende för Cyber Com i en tid med ett kärvt marknadsläge, säger Mats Alders VD i Cyber Com. Vi har stabila kundrelationer vilket medför att många tidigare ramavtal blir förlängda samtidigt som vi nu även får avtal med nya kunder. Andra viktiga ramavtal för Cyber Com-koncernen är bl a med AztraZeneca, Ericsson, FMV, Manpower, PPM, Regeringskansliet och Telia Mobile. För ytterligare information kontakta: Mikael Albinson Informationschef Cyber Com 08-578 646 00 0708-287033 Cyber Com är ett IT-konsultföretag inom strategi och teknologi som erbjuder ett integrerat helhetskunnande inom e-business och telekom, med spetskunskap inom modern systemutveckling och projektstyrning. Omsättningen för år 2000 var 357 mkr med ett resultat efter finansnetto på 23 mkr. Antalet anställda är idag över 300 med en genomsnittlig konsulterfarenhet på tolv år. Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista och har idag verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sundsvall och Köpenhamn. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT01070/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT01070/bit0001.pdf

Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Dokument & länkar