Internetbanker väljer olika tjänsteinnehåll och säkerhetslösningar för sina WAP-tjänster

Internetbanker väljer olika tjänsteinnehåll och säkerhetslösningar för sina WAP-tjänster Det visar en enkätundersökning som konsultbolaget Cyber Coms affärsområde e-Business har genomfört angående bankernas utbud av WAP-tjänster. Fr o m i dag finns undersökningen tillgänglig på Cyber Coms hemsida där besökaren på ett interaktivt sätt kan jämföra bankernas tjänster för WAP-telefoner avseeende typ av WAP-tjänster, kunder, avgifter med mera. De banker som svarat på enkäten är FöreningsSparbanken, Handelsbanken, Skandiabanken, Nordbanken och Skandinaviska Enskilda Banken. Undersökningen visar bl a att bankerna tenderar att välja mellan att antingen erbjuda en mångfald av tjänster eller att satsa på teknik. Enligt enkäten har Skandiabanken flest interaktiva finansiella tjänster, flertalet telefonmodeller kan använda tjänsterna, säkerhetsstandarden är hög och tjänsten avgiftsfri. Enligt enkäten har däremot FöreningsSparbanken flest WAP-kunder (Handelsbanken har valt att inte lämna uppgift om antal WAP-kunder). Tag del av undersökningen: http://www.cybercom.se/ebusiness/research/index.asp Cyber Com erbjuder ett integrerat helhetskunnande inom e-Business och telekom med spetskunskaper inom modern systemutveckling och projektstyrning. Omsättningen för de första nio månaderna år 2000 var 256,3 Mkr (132,2 Mkr) med ett resultat efter finansnetto på 18,3 Mkr (7,7 Mkr). Cyber Com är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information kontakta: Erik Landberg, affärsutvecklare e-Business Cyber Com Tel: 0709-31 32 23 E-post: erik.landberg@cybercom.se Björn Julin, affärsutvecklare e-Business Cyber Com Tel: 0709-31 32 24 E-post: bjorn.julin@cybercom.se Läs mer på www.cybercom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/18/20010118BIT00950/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/18/20010118BIT00950/bit0002.pdf

Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Prenumerera

Dokument & länkar