Kommande informationstillfällen i Cyber Com AB

Kommande informationstillfällen i Cyber Com AB Bokslutskommuniké Q1-4 2000: Bokslutskommuniké för helåret 2000 publiceras onsdag 21 februari 2001. Publiceringsdagar för delårsrapporter Q1-3 2001: Delårsrapport januari-mars publiceras torsdag den 26 april 2001. Delårsrapport januari-juni publiceras onsdag den 22 augusti 2001. Delårsrapport januari-september publiceras torsdag den 25 oktober 2001. Ordinarie bolagsstämma 2001: Bolagsstämma hålls torsdag den 26 april 2001. För ytterligare information kontakta: Gunilla Sten, ekonomidirektör Cyber Com, telefon 08-578 64 600 www.cybercom.se Cyber Com är ett konsultföretag som erbjuder ett integrerat helhetskunnande inom e-Business och Telekom med spetskunskap inom modern systemutveckling och projektstyrning. Omsättningen för de första nio månaderna år 2000 var 256 mkr med ett resultat efter finansnetto på 18 mkr. Antalet anställda är i dag över 300 med en genomsnittlig konsulterfarenhet på tio år. Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O- lista och har idag verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sundsvall och Köpenhamn. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00630/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00630/bit0002.pdf

Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Prenumerera

Dokument & länkar